AFLEVERINGEN
GESTART

Rotary Club Heiloo

Rotary Club Heiloo is een actieve service club met bijna   40 leden en is onderdeel van Rotary International. 

Rotary is niet alleen een service club, maar tevens een levenshouding met een wereldomvattende kameraadschap als fundament. De leden steunen op verschillende wijze de medemens. Dit alles zonder onderscheid naar ras, geloof of politieke overtuiging. Het dienstbaar zijn aan de samenleving is de basis van Rotary. Rotarians zijn "People of Action".

De leden van Rotaryclub Heiloo zijn echte People of Action. Jaarlijks organiseert de club de succesvolle PCC Maalwater Run & Walk. Hiermee wordt niet alleen geld op gehaald voor het goede doel, maar minstens zo belangrijk is het om mensen van alle leeftijden in beweging te krijgen. Voor ditzelfde doel is in december 2022 de eerste Kerstmannenhindernisrace gehouden. Dit gaat ook een jaarlijkse traditie worden.
Tenslotte is er deze actie Kaas voor Kansen, welke inmiddels voor het derde jaar wordt gehouden. 

De club ondersteunt vele goede doelen zowel in als (ver) buiten Heiloo, zoals een bijzonder onderwijsproject in Zambia. Elke woensdagavond ontmoeten wij elkaar voor een gezamenlijke maaltijd gevolgd door een informatief programma, ingevuld door interne of externe sprekers. Voor het bredere publiek organiseren we een aantal keer per jaar een lezingencyclus over een interessant maatschappelijk relevant onderwerp. 

Daarnaast neemt Rotaryclub Heiloo deel aan internationale jeugduitwisseling, waardoor er jaarlijks één of twee kinderen uit Heiloo een heel schooljaar in het buitenland kunnen doorbrengen en kinderen uit het buitenland hier verblijven. 

Dit alles kunnen we alleen organiseren als we gezamenlijk de schouders eronder zetten, daarom besteden we in onze club veel aandacht aan onderlinge kameraadschap.

Voor meer informatie: www.rotary.nl/heiloo/

Informatie Rotary Nederland: www.rotary.nl