Rotaryclub Heiloo

Rotaryclub Heiloo is een actieve service club met bijna 40 leden en onderdeel van Rotary International

Rotary is niet alleen een service club, maar tevens een levenshouding met een wereldomvattende kameraadschap als fundament. De leden steunen op verschillende wijze de medemens. Dit alles zonder onderscheid naar ras, geloof of politieke overtuiging. Het dienstbaar zijn aan de samenleving is de basis van Rotary. Rotarians zijn "People of Action".

De leden van Rotaryclub Heiloo zijn echte People of Action. Jaarlijks organiseert de club de succesvolle PCC Maalwater Run & Walk. Hiermee wordt niet alleen geld op gehaald voor het goede doel, maar minstens zo belangrijk is het om mensen van alle leeftijden in beweging te krijgen. Voor ditzelfde doel wordt eveneens jaarlijks de Kerstmannenhindernisrace gehouden.  Ook op cultureel gebied is Rotaryclub Heiloo actief. Tenslotte is er deze actie Kaas voor Kansen, welke inmiddels voor het vierde jaar wordt gehouden.  

De club ondersteunt vele goede doelen zowel in als (ver) buiten Heiloo. Elke woensdagavond ontmoeten wij elkaar voor een gezamenlijke maaltijd gevolgd door een informatief programma, ingevuld door interne of externe sprekers. Voor het bredere publiek organiseren we een aantal keer per jaar een lezingencyclus over een interessant maatschappelijk relevant onderwerp. 

Dit alles kunnen we alleen organiseren als we gezamenlijk de schouders eronder zetten, daarom besteden we in onze club veel aandacht aan onderlinge kameraadschap.

Informatie Rotary Nederland: www.rotary.nl