Say
Cheese!

1 op de 12 kinderen in Nederland groeit op binnen een gezin dat financieel zwaar onder druk staat

Door de verschrikkelijke situatie elders op de wereld zijn er helaas ook kinderen van vluchtelingen tot de doelgroep gaan behoren. Heel recent de huidige instroom van vluchtelingen kinderen uit Oekraïne. Daarnaast heeft de coronacrisis een negatieve invloed op het aantal kinderen dat in armoede leeft. Stichting Leergeld wil voorkomen dat al deze kinderen sociaal buitengesloten worden onder het motto: Alle kinderen mogen meedoen want nu meedoen is straks meetellen!


Stichting Leergeld richt zich op kinderen tussen 4 en 18 jaar. Hierbij gaat het om aanvragen binnen de volgende vier gebieden: school, sport, cultuur en welzijn.

Het gaat niet om geld maar om spullen, zoals laptops, of vouchers om mee te doen in deze vier gebieden.Via de speciale Leergeld Formule worden aanvragen gedaan en beoordeeld.

Stap 1: Huisbezoek en inventarisatie

Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, worden thuis bezocht door goed opgeleide en goed geïnformeerde intermediairs. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt de hulpbehoefte geïnventariseerd en vindt toetsing plaats van de inkomens- en (eventuele) schuldensituatie.

Stap 2: Bemiddeling

Met ouders of verzorgers wordt besproken wat de mogelijkheden zijn op basis van bestaande voorzieningen van anderen, zoals gemeenten of andere instanties en organisaties. Leergeld kan vervolgens ondersteuning bieden bij het aanvragen van deze voorzieningen.

Stap 3: Financieel vangnet

Wanneer er geen voorzieningen zijn waar voor het kind een beroep op gedaan kan worden, of wanneer deze voorzieningen niet toereikend zijn, kan aanvullende hulp geboden worden in de vorm van giften in natura of vergoeding van kosten aan clubs en scholen. Criterium hierbij is altijd dat de aanvullende hulp bijdraagt aan de doelstelling van Leergeld: het voorkomen van sociale uitsluiting via het bevorderen van MEEDOEN.

Stap 4: Follow-up en nazorg

Na afhandeling van de aanvragen die bij Leergeld binnenkomen, blijft het contact met de betreffende gezinnen doorgaans bestaan. Afhankelijk van de situatie varieert dit van een telefoontje tot een nieuw huisbezoek.

Stichting Leergeld heeft inmiddels 110 lokale afdelingen (stichtingen) die 75% van alle gemeenten van Nederland bedienen. Dankzij een sterk lokaal netwerk kan snel en laagdrempelig gewerkt worden.
In 2020 zijn 127.000 kinderen via de Stichting Leergeld geholpen.

Voor meer informatie: www.leergeld.nl

Stichting Leergeld Alkmaar: www.leergeld.nl/alkmaar/