Say
Cheese!

Rotary Club Heiloo

Rotary Club Heiloo is een actieve service club met bijna 40 leden en is onderdeel van Rotary International. Jaarlijks organiseert de club de succesvolle PCC Maalwater Run&Walk voor fondsenverwerving en om mensen in beweging te krijgen. De club ondersteunt vele goede doelen in en buiten Heiloo, zoals een bijzonder onderwijsproject in Zambia.  

Elke woensdagavond ontmoeten wij elkaar voor een gezamenlijke maaltijd gevolgd door een informatief programma, ingevuld door interne of externe sprekers. Voor het bredere publiek organiseren we een aantal keer per jaar een lezingencyclus over een maatschappelijk relevant onderwerp. 

Ook nemen we deel aan de internationale jeugduitwisseling, waardoor er jaarlijks één of twee kinderen uit Heiloo een heel schooljaar in het buitenland kunnen doorbrengen en kinderen uit het buitenland hier verblijven. 

Dit alles kunnen we alleen organiseren als we gezamenlijk de schouders eronder zetten, daarom besteden we in onze club veel aandacht aan onderlinge kameraadschap.

Voor meer informatie: https://www.rotary.nl/heiloo/

Informatie Rotary Nederland:https://www.rotary.nl